Regler i Navet, AquaArena i Holmsund samt Ume Lagun

  • Junis har maxgrupp på 30-40 badande barn med ansvarig vuxen/förälder till barn under 12 år samt minst 2 ledare.
  • Förälder/vuxen är hela tiden i vattnet med barn som är under 12 år.
  • Förutom kvällspass på helger och lov har vi 10:00-14:30 eller 15:00-19:30 per badtillfälle.
  • Ledaren står i entrén när barn och föräldrar som har anmält sig kommer till Navet. Ledaren går in sist.
  • Alla Junisar ska vara klara innan stängning och ansvarig ledare är först och sist på Navet med sin grupp.
  • Junisledaren anmäler sin ankomst till Navet 090 -16 16 40 i god tid före bad.
  • Junisledaren anmäler till Jenny Åhs jenny@junisumea.nu el 0702 - 92 67 77 i god tid före bad så att vi har koll på antalet badande från Junis.
  • Navet har en lista på behöriga ledare som genomgått Junis Grund-ledarutbildning.
  • OBS! Ari Leinonen är kontaktperson mellan Junis och Navet. !OBS


 Svenska

Detta är Navet och Laguns regler:

OBS! Barn som är YNGRE än 12 år, även om barnet kan simma, måste ha med sig en förälder eller annat vuxen som kan simma när vi går och badar. Detta gäller också större barn som inte kan simma.

Den vuxna måste ha badkläder på sig och SKA vara i vattnet med barnen hela tiden på armlängds avstånd.

Föräldrar är ALLTID ansvariga för sina barn på badet, Junis tar inte ansvar för barn på badet, utan det är föräldrars ansvar HELA tiden.

Barn som är 12 år och äldre och som kan simma kan komma själv utan vuxen på badet.

Tillägg till reglerna: Man får inte ta med sig frön till badet då det smutsar ner mycket. Tänk också på att städa efter dig när du fikar. Fika ska ätas i caféet och inte i eller nära bassängen.

Det är helt förbjudet att bada i vanliga bomullskläder.


Arabiska

انتبه !!! الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 12 سنه لازم ان يكون برفقتهم الوالدين او انسان بالغ يستطيع السباحه عند ذهابنا للسباحه .

لازم ان يكون لدى الشخص الذي يرافق الطفل ملابس السباحه ويكون في المسبح مع الطفل طوال الوقت .

ولي الامر دائماً هو المسئول عن اطفاله في المسبح, جمعية يونس لاتاخذ على عاتقها مسئوليه الطفل في المسبح , بل ولي الامر هو المسئول طوال فتره التواجد في المسبح.

الاطفال الذين اعمارهم 12سنه ومافوق ويستطيعون السباحه يستطيعون القدوم بدون ولي امر ,

هذه قوانين مسبح Navet وLaguns


Somaliska

Caruurta ka yar 12 sanno Waxaa ku khasab ah inay wataan waalid ama qof wayn si uu ula dabaasho markaan dabaasha aadayno . Qofka wayn waxaa ku khasab ah inuu wato dharka dabaasha si uu mar walba ula dabaasho caruurta. Waalidka ayaa mar walba caruurta ka masuula markay dabaasha ku jiraan. Junisku shaqo kuma laha caruurta markay biyaha ku jiraan. Marka laga reebo waalidkaa marwalba ka masuula caruurta…


Periska

TavJoh: 

Bachehai ke seneshon zire 12 sal hastand Bajad hamrahe valedin ya yek bozorgtar ke shena balad bashe biad vagti ke ma mirim braye shena. 

Valedin ya bozorgtar Bayad lebase shena beposhe va ba bache tamame modat dar ab bashe. 

Valedin hamishe masoliat bacheha ro bayad dashte bashan dar estakhr. Junis hich gone masoliat bacheha ro dar estakhr nadare. On masoliat valedine hast ke dar tamae modat kontrol kone. 

Bache hai ke seneshon bishtar az 12 sal ya bozorgtar hastand va mitonan shena konand mitavanan bedone bozorgtar bian shena. 

In ganone navet va lagune.


Tigrinja

ዕደመ ካብ ዩኒስ (Junis)!!!

ኩሎም ቆልዑ ዕድምኦም ትሕቲ 12 ዓመት ዘበሉ ናይግድን ምስኡ ሓደ ካብ ስድራ በቱ ወይ ካልእ ዓቢ ሰበ ክመጽእ ኣለዏ ምኽንያቱ ኣበቲ መሐበሲ ቦታ ዪንሰ(Junis) ሓላፊነት ኣይወስድን እዩ ስድራ እዬም ሓላፊነት ዝወስዱ

ከመኡ ዊን እት ምስኦም ናይ ዝመጽ ሰበ ምስኡ ናይ መሐበስ ኪዳን ኪማላእ ኣለዏ ሞኽንያቱ ምስቲ ቆልዓ ኣብቲ መሐበስ ማይ ክኣቱ ስለዝኾነ

ልዕሊ 12 ዝዕደመኦም ቆልዑ በይኖም ብዘይ ወለዶም ክመጹ ይኽኢሉ እዮም

ብድሓን ምጹ!!!


Kurdiska

ئاگاداری!

- ئهو مناڵانهی کهتهمهنیان خوار ۱۲ ساڵهپێویستهباوک یان دایکیان لهگهڵدابێت یاخود کهسێکی لهخۆیان بهتهمهنتر کهتوانای چاودێری کردنی منداڵه کان ومهلهکردنی ههبێت.

- ئهو کهسهی کهلهگهڵ منداڵهکاندا دێت پێویستهجل و بهرگی مهلهکردنی لهبهردابێت وبهردهوام لهگهڵ منداڵهکاندا لهناو ئاوهکهدابێت ههموو کاتهکه‌.

- دایک و باوک بهرپرسن لهئاگاداری منداڵهکانی خۆیان لهکاتی مهلهکردندا، JUNIS بهرپرس نیهلهچاودێری کردنی منداڵهکانتان لهکاتی مهلهکردندا، چاودێری کردنی منداڵهکان لهئهستۆی دایک و باوکهههموو کاتهکهکهلهمهلهکردنن.

- ئهو مناڵهکهتهمهنی سهرو ۱۲ ساڵهوهتوانای مهلهکردنی ههیهئهتوانێت خۆی بهتهنها بێت بهبێ گهوره‌.

  • ئهمهڕێنمایی مهلهوانگهیهبۆ ههموو بهشداربوان.Engelska

These are the rules of Navet (in the central part of the city near the bus square Vasaplan) and the outdoor waterpark Ume Lagun on Nydala (below Mariehem towards Sävar):

Important!

Note that Children younger than 12 years old must bring a parent or other adult who can swim when we go swimming. !NOTE

The adult must wear swimwear and SHOULD be in the water with the kids att all times.

Parents are ALWAYS responsible for their children in the bath, Junis does not take responsibility for children in the water, it is the responsibility of parents at all times.

Children at the age of 12 and older who can swim may come without an adult into the swimming pool.