Andra föreningar

Här kommer lite kortfattat information om övriga föreningar som vi har ett nära samarbete med och som vi delar lokal med och många personer engagerar sig i flera av dessa föreningar. Vi kallar dom syskonföreningar till Junis.


 

IOGT-NTO internationella föräldraföreningen.
Föräldraföreningen är en förening som startat för att samla ledare och föräldrar från Junis Umeå. Verksamheter består av att stötta varande i sina roller samt att anordna aktiviteter tillsammans med Junis Umeå. Föreningen är för alla som är 25 år och äldre och har någon koppling till Junis Umeås verksamhet. 
Kontaktperson: Ari Leinonen 070-567 92 14

UNF Ordenshuset
UNF Ordenshuset startades för att samla Junis Umeås äldsta barn och yngsta ledare i en förening, dels för att anordna aktiviteter tillsammans med dom äldsta barnen i Junis Umeå (så kallad JUNF verksamhet) men även bedriva viss egen verksamhet som LAN, övernattningar och liknande.
Kontaktperson: Ari Leinonen 070-567 92 14

NSF Björksta Scoutkår
NSF Björksta är en förening där många av Junis Umeås medlemmar också är medlemmar i. Vi gör många aktiviteter tillsammans, som t.ex. Lägerverksamhet, utevistelse och liknande. Då åldersgränsen är 0-100 år så kan hela familjen vara med i samma förening och engagera sig.
Kontaktperson: Ari Leinonen (Ordf) 070-567 92 14